PAKIET PREMIUM FOREVER

Dzięki usłudze pakietu Premium możliwe jest archiwizacja danych pomiarowych do 50000 wpisów. Dane pomiarowe w tym pakiecie przechowywane są przez cały okres ważności abonamentu. Cena Pakietu Premium obejmuje roczną subskrypcje na jedno urządzenie.