PAKIET SMS

Dodatkowy pakiet SMS 100 SMS-ów, które użytkownik może otrzymać jako powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmu.

Powiadomienia można uruchomić w aplikacji mobilnej iPomiar. Powiadomienie informuje a przekroczeniu poziomu alertu w każdym z urządzeń.

  • przekroczenia zdefiniowanego dolnego lub górnego progu temperatury,
  • utraty zasilania,
  • utraty łączności z rejestratorem.